Ondersteuningsregeling ‘Veilig werken in de zorg&rsquo

Zorginstellingen kunnen vanaf 2012 tot en met 2015 een subsidie aanvragen middels ondersteuningsregeling ‘Veilig werken in de zorg’. In totaal is er €4 miljoen beschikbaar gesteld voor externe ondersteuning gericht op integraal anti-agressiebeleid binnen de organisatie. Per jaar is er per instelling maximaal €10.000 beschikbaar gesteld voor ondersteuning van 100 individuele zorginstellingen.


Initiatief

De ondersteuningsregeling is een onderdeel van het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’. Dit is een initiatief van de gezamenlijke sociale partners in de zorg en drie ministeries:

- Volksgezondheid

- Welzijn & Sport

- Binnenlandse Zaken

- Koninkrijksrelaties en Veiligheid & Justitie 

 

Door middel van ondersteuningsregeling kunnen zorginstellingen actie ondernemen om agressie en geweld tegen zorgmedewerkers te verminderen.

Tot 2015 wordt het jaarlijkse budget over vijf branches verdeeld. Per branche gaat het om de volgende aantallen:

- Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg: 15

- Gehandicaptenzorg: 18

- Jeugdzorg: 14

- Verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis- en kraamzorg en jeugdgezondheidszorg: 33

- Ziekenhuizen: 20 (Academische ziekenhuizen: 2 en Algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra: 18)

 

Anvragen kunnen vanaf 1 september 2012 digitaal worden ingediend bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). Voor meer informatie klik hier

Contact

GSD ICT Services B.V.

Wilhelminastraat 6

6441 AE Brunssum

Tel. 085-2735263

Fax. 085-2731206

 

Nieuws

AgressieMeldpunt Youtube kanaal

AgressieMeldpunt Youtube kanaal is gelanceerd.

Vermelding op schoolenveiligheid

Vermelding Agressie Meldpunt op de website van schoolenveiligheid.

Agressie Meldpunt v2.1

Versie 2.1 in productie.

Vermelding op VO-Raad

Vermelding Agressie Meldpunt in inkoopwijzer van VO-Raad